Farm House Projects

1) Mr. Manoj Verma at Umeta, Anand.
2) Dr. Parminder Singh at Umeta, Anand Road.
3) Shri. Ashokbhai at Bhimpura, Vadodara.
4) Mr. Bharatbhai at Jarod, Halol Road.
5) Joravar Farm at Khatamba, Waghodia Road, Vadodara.
6) Shri. Sanjivbhai at Jaspur, Vadodara.